súdne úradné tlmočenie z/do ruštiny

SÚDNE A ÚRADNÉ TLMOČENIE

Často využívané pri súdnych pojednávaniach, policajných výsluchoch, rokovaniach v štátnych úradoch, zmiešaných svadbách, valných zhromaždeniach a zasadnutiach spoločností s medzinárodnou účasťou a pod. Taktiež prekladám a overujem doklady opatrené „Apostille“.

konzekutívne tlmočenie z/do ruštiny

KONZEKUTÍVNE TLMOČENIE

Rečník prednesie svoj príspevok alebo jeho časť a tú tlmočník pretlmočí. Používa sa pri bilaterálnych rokovaniach, sobášoch, na súde, výsluchoch na polícii, prokuratúre, rokovaniach so štátnymi a verejno-právnymi orgánmi a inštitúciami, návšteve lekára a podobne.

simultánne tlmočenie z/do ruštiny

SIMULTÁNNE TLMOČENIE

Okamžitý preklad s rečníkom prostredníctvom tlmočníckej techniky. Tlmočník sa nachádza vo zvukotesnej kabínke, počúva rečníka a súbežne tlmočí do slúchadiel účastníkov. Najčastejšie sa používa pri medzinárodných stretnutiach a konferenciách, kongresoch a verejných prednáškach.

ruský osobný tlmočník Andrej Bartl

OSOBNÝ TLMOČNÍK

Privítanie na letisku a sprevádzanie zahraničnej návštevy pri prehliadke mesta, ubytovaní v hoteli, obchodnom rokovaní a pod. Plním aj funkciu sprievodcu a pomáham klientovi orientovať sa v cudzom prostredí, s vybavením záležitostí na miestnych úradoch, u lekára a pod.

tlmočenie telefonického hovoru do/z ruštiny

TLMOČENIE TELEFONICKÉHO HOVORU

Tlmočenie, ktoré sa využíva, ak sa váš obchodný partner nachádza na inom mieste. Uskutočňuje sa prostredníctvom konferenčného hovoru, pri ktorom sú v priamom telefonickom spojení volajúci t.j. vy, volaný t.j. rusky hovoriaca protistrana a ja ako tlmočník.

tlmočenie pri ruských súkromných udalostiach

TLMOČENIE PRI SÚKROMNÝCH UDALOSTIACH

Rád ponúknem svoje služby tlmočníka a prekladateľa aj pri súkromných podujatiach, ako sú rôzne rodinné oslavy so zahraničnou účasťou, firemné večierky, slovensko-ruské svadby, návštevy zo zahraničia a podobné podujatia podľa vašej potreby.

CENA TLMOČENIA Z/DO RUŠTINY

20 € / hodina

null

Pri 5 a viac hodinách tlmočenia je cena dohodou.

Uvedená cena nezahŕňa cestovné náklady.

Máte záujem o tlmočenie z/do ruštiny? Kontaktujte ma.