Môj životný príbeh sa začal 8. marca 1960 v Sankt Peterburgu, kde som sa narodil ruskej mame a otcovi z Moravy. Celý svoj život som žil buď na Slovensku v Trenčíne, alebo v Rusku v Moskve.

Základnú školu som absolvoval v Trenčíne a pokračoval v štúdiu na Gymnáziu Ľ. Štúra. V roku 1978 som však zmaturoval v Moskve, kde som následne získal aj vysokoškolské vzdelanie na Ekonomickej univerzite. V roku 1987 som obhájil vedecký titul kandidáta ekonomických vied. Po ukončení štúdia som pracoval v oblasti exportu slovenských výrobkov do Ruskej federácie, potom v rokoch 1993 – 2000 ako slovenský obchodný zástupca na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Moskve.

Počas celého pracovného života som aktívne používal oba jazyky písmom aj slovom. V roku 2014 som svoje vedomosti potvrdil zápisom do zoznamu súdnych znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom na MS SR pod č. 971231 – tlmočník a č. 951104 – prekladateľ.

Andrej Bartl preklady, tlmočenie z/do ruštiny

Máte záujem o ruský preklad či tlmočenie? Kontaktujte ma.